S O S AFRIKAANS

Die God wat hemel en aarde geskape het, het alles geskep wat bestaan en niks wat bestaan het, het sonder Hom ontstaan nie.

Na die sondeval van Adam en Eva het elke mens gesondig. En omdat God heilig is sal  elke sonde geoordeel word. (Rom 3:23)

God is ‘n heilige God en alle sonde sal geoordeel word.

God is ook ‘n God van liefde. Hy het die mens geskape om vir ewig saam met Hom in ‘n liefdesverhouding te wandel hier op aarde en vir ewig in die hemel.

 

Die Bybel verklaar dat ons elkeen voor God sal staan in die oordeelsdag (Rom 14: 11-12)

Die mens is verlore in sy sonde en elke sonde, ongeag die aard of erns daarvan, sal oneindig en ewigdurend veroordeel word.  Wanneer ons saak in die oordeelsdag nie reg is met God nie, as ons dan nie gered is nie, as ons nie die redding aanvaar het wat aan ons gebied is nie (Joh 3:16), bly daar slegs een moontlikheid – ewige skeiding tussen ons en God – ewige oordeel.  Uiteindelik kom dit neer op slegs twee moontlike bestemmings – hemel of hel.

 

Volgens die Bybel hang die verskil tussen bogenoemde twee ewighieds-bestemminge nie af van hoe godsdienstig ons is, of hoe goed of sleg ons is, of enige iets anders maar “Of ons weer gebore is of nie”. Hierdie feit word onbetwisbaar gestel  in:Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie”. (Joh 3:3)

 

Yeshua (Jesus Christus)

Hoe kan ons veilig wees in die dag oordeel? Die antwoord is dat die woord vir “veiligheid” in Hebreeus “Jeshua” oftewel “Jesus” is. Dit is dieselfde stamwoord waaruit die naam Jeshua in Hebreeus en Jesus in Afrikaans verkry word.

 

Te tye van ‘n  Nasie se oordeel, en op die dag van finale oordeel sal daar buite Yeshua, sonder Jesus, geen veiligheid of redding wees nie. Maar In Jeshua (Jesus Christus) hoef ons nie te vrees nie. Die sleutel lê daarin om ons lewe, elke deel van ons lewe, binne in Hom te lewe. Want alleen in Hom is ons veilig.  Soos geskryf is:

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  (Joh 3:16)

 

In die Bybel sien ons dat die grootste liefde wat ooit aan die mensdom gedemonstreer is in hierdie wêreld, die liefde van God deur Jesus die Messias toe Hy in ons plek gesterf het aan die kruis, en hierna opgestaan het uit die dood, en lewe.  Jesus (Jeshua) het sodoende die oordeel van ons sonde op Hom geneem sodat ons vry kon raak van oordeel en gered kon word. Hoe kan ‘n mens weergebore word?

 

Die Bybel verklaar dat enige persoon wat waarlik vir Jeshua (Jesus Christus) aanvaar, waarlik in Hom glo, Hom waarlik Here en Verlosser van sy lewe maak, en Hom waarlik volg as Sy dissipel diegene is wat weergebore en gered is. Dit kan begin met ‘n besluit, ‘n gebed, ‘n hartbesluit, die reaksie op ‘n roepstem ens – die begin van ‘n nuwe lewe.

 

 Kan ek vir Jeshua (die Here Jesus Christus) waarlik, persoonlik ontmoet?

 

Ja verseker! – die volgende paar stappe sal u help.

• Stem saam met God dat u 'n sondaar is. (Rom 3:10, Psalm 14:3, 1 John 1:10)
• Vertel aan die Here dat u vrygemaak wil word van alle sondes in u lewe.
• Vra die Here om in u hart in te kom.
• Dank die Here in gebed dat Hy u aangeneem het as sy kind.
• As u die stappe hierbo eerlik en opreg gedoen het , het die Here in u hart ingekom volgens Openbarig 3: God kan nie lieg nie. Hy het gesê dat Hy in u lewe sal inkom en dit is presies wat Hy gedoen het.


Bid die volgende gebed saam met my.

Wonderlike hemelse Vader, ek kom nou na u toe in die naam van u Seun, die Here Jesus Christus. Ek bely dat ek 'n sondaar is en besef dat ek myself nie van hierdie sondes kan bevry nie. Ek weet dat u heilig is en dat ek U hulp nodig het. Ek dank U Here Jesus dat u vandag aan die deur van my hart kom klop het. Ek hoor u stem en ek maak nou die deur van my lewe vir U oop. Kom asseblief in en maak my vry van al my sondes.

 

Ek bely nou al my sondes voor U.

Noem alles waarvan u bewus is wat tussen u en God staan. 1 John 1:7-:9 ''As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig''.

Indien u bogenoemde stappe opreg geneem het, het Christus in u lewe ingekom.

(Openbaring 3:20 sê: "Kyk, Ek staan by die deur (van u hart) en Ek klop. As iemand My stem hoor en die deur oopmaak (ek maak die deur van my hart oop deur te sê; "Kom in my hart in Here Jesus"), sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met My). Die Here het belowe om in te kom , en daarom sal Hy inkom.
Sê vir die Here Jesus nou dankie dat Hy vandag in u lewe ingekom het.

 

Die volgende stap is om daagliks tyd te maak om u Bybel te lees en te bid.

 

Gaan soek na ander kinders van die Here en spandeer tyd saam met hulle.

Ons moet mekaar se laste dra en vir mekaar bid. Wanneer u ondersteuning nodig het kan iemand anders vir u bid.

 

Klik hier om te gaan na die Tuisblad/ Home Page

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Copyright � 2014. All Rights Reserved.